Katwijs verzorgt trainingen in het onderwijs op het gebied van:

1. Coachingvaardigheden & Communicatie

KatWijs traint voor Inholland Academy en voor Evenwicht Training & Coaching. Deze trainingen zijn vormgegeven op basis van de methodiek van Karin de Galan. Dat betekent dat KatWijs werkt volgens de methodiek van ‘de glijbaan’ en ‘de trap’. Via de glijbaan komen de deelnemers in de leerstand en via de trap trainen we de vaardigheden die de deelnemers nodig hebben om de gesprekken die ze gaan voeren, zo effectief en goed mogelijk te laten verlopen. KatWijs verzorgt onder andere modules Coaching in de opleiding voor intern begeleiders op basisscholen, modules coachingsvaardigheden voor praktijkbegeleiders en schoolopleiders op basisscholen en trainingen oudergesprekken voor startende leerkrachten.

2. Woordenschatdidactiek

KatWijs verzorgt trainingen voor Rezulto. Katwijs verzorgt de tweedaagse training ‘Met Woorden In De Weer’ waarin schoolteams in het basisonderwijs geschoold worden in de didactiek van ‘De Viertakt’. Daarnaast verzorgt KatWijs trainingen voor Logo 3000, Logo groep 3, Logo Schooltaal en Wereld vol Woorden. Dit zijn trainingen waarin het werken met concreet lesmateriaal op het gebied van woordenschat wordt ingetraind.

3. Ondernemend leren

KatWijs werkt samen met De Educatieve Stad in het begeleiden en coachen van schoolleiders en leerkrachten bij het uitvoeren en implementeren van trajecten ondernemend leren op basisscholen. In deze trajecten doen leerlingen projecten in de ‘echte wereld’.

CRKBO Docent Linked in profiel

Tel.: 06-14410027
Mail: info@katwijs.nl
Algemene voorwaarden|Disclaimer
Design: CoCreCi| © 2020